ANHHAO.ME

Một chiếc blog bé nhỏ của tôi

Trang chủ | Dự án | CV

8 xu hướng thiết kế web sáng tạo 2020

2020/10/14 07:30:22

Những xu hướng thiết kế web đang dần thay đổi. Trong năm 2020, cùng với sự phát triển vô tận của công nghệ, các nhà thiết kế đan... xem thêm.

Phản tư "Lập trình quỹ đạo cuộc đời"

2020/10/14 07:27:23

Một bài review "ngắn" về cuốn sách Lập trình quỹ đạo cuộc đời.... xem thêm.

Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux + Enginx + MariaDB + PHP) trên Ubuntu 18.04

2020/10/14 06:23:25

LEMP là bộ tứ nổi tiếng thường được dùng để thiết lập chạy các website php trên VPS, trong đó nổi tiếng là CMS Wordpress. Dưới đ... xem thêm.

Thông tin thanh toán

2020/10/13 08:08:30

Các tài khoản mà khách hàng có thể thanh toán cho Anh Hào.... xem thêm.

Dự án

2020/10/13 08:07:55

Tôi khởi đầu với những dự án nhỏ từ năm 2014. Đến năm 2017, tôi bắt đầu đảm nhiệm nhiều dự án, công việc lớn, trên nhiều lĩnh vự... xem thêm.

Tạo xác thực mật khẩu bằng Nginx

2020/10/13 06:02:27

Khi bạn cài đặt một web server, một số mục bạn muốn giới hạn người dùng truy cập vào đó. Thông thường, bạn sẽ cần phải sử dụng w... xem thêm.